Palvelut

Psykoterapia

Olen erityistason psykoterapeutti. Lähestymistapani on ratkaisukeskeinen, mikä tarkoittaa että uskon jokaisessa ihmisessä oleviin taitoihin ja voimavaroihin, jotka auttavat häntä myös elämän vaikeissa tilanteissa. Työtapani on keskusteleva ja kuunteleva, mutta erilaiset toiminnalliset menetelmätkään eivät minulle ole vieraita.

Psykoterapiatyö merkitsee minulle rinnakkain kulkemista. Tukea vaikeissa tilanteissa, mutta myös luottamusta siihen, että asiat muuttuvat paremmiksi. Yritän pitää työssäni myös huumorin mukana. Teen sekä lyhytpsykoterapiaa että Kelan kuntoutusspykoterapiaa.

Psykoterapiaa teen Väestöliiton palveluiden kautta:

https://vaestoliitonterapia.fi/terapeutit/maki-seppo/

Työnohjaus

Minulla on pitkä kokemus erilaisista työyhteisöistä ja niiden ohjaamisista. Työnohjausta olen tehnyt vuodesta 2009 lähtien. Työskentelen sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Tavallisesti työnohjausprosessit ovat 1-2 vuoden mittaisia ja tapaamisia on noin kerran kuussa. Joskus työyhteisöissä voidaan kaivata myös lyhyempää työnohjausta johonkin tiettyyn tilanteeseen tai sen ratkaisuun tai esimerkiksi työyhteisöä kohdanneen traumaattisen tilanteen jälkipurkuun.

Koulutus

Koulutan ja konsultoin yhteisöjä käyttäen erilaisia pedagogisia menetelmiä. Olipa kyseessä sitten kehittäminen tai uuden oppiminen.

Koulutuksen teemana voi olla esimerkiksi työhyvinvointi, lähiesimiestyön kysymykset, turvallisuushaasteet tai vuorovaikutus.

Koulutan myös mielenterveyden ensiapu 2 -koulutusta. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-2-koulutus/

Luo kotisivut ilmaiseksi!